top of page

Hos Nubs  (eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for vores måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du køber hos os eller når du besøger vores side. 

KONTAKTOPLYSNINGER
Nubs

CVR: 34994994
Info@nubs.dk

INDSAMLING AF PERSONOPLYSNINGER
Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:
• Når du handler på vores webshop
• Når du browser på sitet, inklusiv cookies.
• Deltager i aktiviteter på vores hjemmeside
De personoplysninger, som vi indsamler, kan omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, samt oplysninger om din navigation på websitet.

ANVENDELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:
•    Gennemførsel af køb på vores webshop
•    Statistik og analyse af trafikken
•    Øvrige markedsføringstiltag
•    Ved køb opbevares bestillingen, kvittering for bestillingen, ordrebekræftelse (købsaftalerne).

Vi behandler kun dine personoplysninger, hvis der er lovligt grundlag herfor. Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1.

VIDEREGIVELSE TIL ANDRE DATAANSVARLIGE
Vi videregiver ikke dine oplysninger til en tredjepart uden din tilladelse. Det kan dog under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til eksempelvis offentlige myndigheder eller politiet.  

OVERLADELSE TIL DATABEHANDLERE
Dine personoplysninger overlades til et fragtfirma, for at dine varer kan leveres. 

SLETNING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelse af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor.

BRUG AF COOKIES
Når der anvendes på vores hjemmeside bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Der vil altid forud for brug af cookies bedes om dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.
Du kan få flere oplysninger på vores hjemmeside om brug af cookies, og om hvordan de kan slettes eller afvises. Hvis du vil tilbagekalde dit samtykke.

SOCIALE MEDIER
Vi bruger online tilstedeværelse på sociale netværk og platforme for der at kunne kommunikere med aktive kunder, interesserede og brugere for at informere dem om vores varer. Ved at gå ind på de pågældende netværk og platforme gælder forretningsbetingelserne og retningslinjerne for databehandling for den pågældende udbyder. 
Medmindre andet er angivet i vores privatlivspolitik, behandler vi brugernes data, så længe de kommunikerer med os inden for sociale netværk og platforme. 


DINE RETTIGHEDER
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har desuden også ret til at få berigtiget (korrigeret), slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt få overfør disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på info@nubsandnesting.com.
Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke har det virkning fra dette tidspunkt.


ÆNDRINGER AF OPLYSNINGER
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter dine personlige oplysninger, eller ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på mail.

KLAGEADGANG
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K, Danmark.

 

bottom of page